Tyypin 2 diabeteksen hallinta

Diabeteksen toteamisen yhteydessä selvitetään, mitkä syyt vaikuttavat kohonneeseen verensokeriin. Diabeteksen hoidossa elintavat ovat tärkeässä roolissa.

Diabetesta sairastava ja lääkäri yhdessä valitsevat yksilölliset hoidon tavoitteet ja hoitovaihtoehdot. Diabeteksen hoitoon on olemassa hoitosuosituksia.

Diabeteksen omahoidon lisäksi on tärkeää käydä säännöllisesti diabeteshoitajan tai -lääkärin vastaanotolla sekä tarvittavissa laboratoriokokeissa, jotta diabeteksen hoito pysyisi hallinnassa. Seurantakäynnit auttavat myös diabetesta sairastavaa jaksamaan. Diabeteksen hoito voi olla välillä raskastakin, ja hoidon haasteista on hyvä keskustella hoitohenkilökunnan kanssa.

Kohti terveellisempiä elämäntapoja

Terveellisten ruokailutottumusten merkitys

Terveyttä edistävät ruokavalinnat ovat olennaisia tyypin 2 diabeteksen hoidossa, ja ruokavaliolla on merkitystä myös taudin ehkäisyssä.

Ruokavalion perustana on ruokakolmio ja lautasmalli. Diabetesta sairastavalle suositellaan samanlaista monipuolista ja terveyttä edistävää ruokavaliota kuin muullekin väestölle.

Säännöllinen ateriarytmi auttaa hallitsemaan annoskokoja, tukee vatsan normaalia toimintaa, pitää verensokerin tasaisena ja tukee painonhallintaa. Lisäksi säännöllinen ruokailu ylläpitää vireystilaa.

Päivittäinen liikunta

Liikunnalla on tärkeitä terveysvaikutuksia diabeteksen ja monien muiden sairauksien hoidossa. Liikunta lisää insuliiniherkkyyttä, joka diabeteksessa on heikentynyt.

Vaikka treenaaminen ei kuuluisikaan omaan arkeen, on hyvä muistaa, että arkiliikunnan, hyötyliikunnan ja työmatkaliikunnan terveysvaikutukset ovat samoja kuin muulla liikunnalla. Myös matalalla teholla liikkuminen tasapainottaa istuma-ajan haitallisia vaikutuksia ja tukee terveyttä.

Liikunnan merkitys tyypin 2 diabeteksen hoidossa korostuu, sillä liikunta vaikuttaa positiivisesti myös veren rasva-arvoihin ja kohonneeseen verenpaineeseen. Säännöllinen liikunta auttaa myös ehkäisemään sydän- ja verisuonitauteihin sairastumista.

Liikunnasta kannattaa tehdä säännöllinen tapa: on hyvä pyrkiä liikkumaan päivittäin vaikka puoli tuntia kerrallaan. Liikuntamuodon voi valitan omien mieltymysten ja mahdollisten rajoitusten mukaan.

Psyykkisestä terveydestä huolehtiminen

Diabeteksen ja sen hoidon mieltäminen osaksi omaa arkea on jatkuva prosessi. Diabetesta sairastavan aktiivinen rooli on keskeistä diabeteksen hoidossa. Hoidosta huolehtiminen voi olla kuormittavaakin. Vertaistuki voi auttaa jaksamaan, ja tukea voi etsiä esimerkiksi Diabetesliitosta.

Tyypin 2 diabeteksen lääkehoito

Diabetesta voidaan hoitaa elämäntapahoidon lisäksi erilaisilla tablettilääkkeillä ja insuliinilla. Lääkkeen valinnassa on otettava huomioon potilaan mahdolliset muut sairaudet, kuten sydän- ja verisuonisairaudet sekä sydämen tai munuaisten vajaatoiminta. Lisäksi lääkehoitoa pohtiessa otetaan huomioon esimerkiksi yksilölliset verensokeritavoitteet, hypoglykemiaherkkyys, lääkkeiden mahdolliset haittavaikutukset ja tyypin 2 diabetesta sairastavan ikä. Lääkehoito ei korvaa tyypin 2 diabeteksen elämäntapahoitoa, vaan täydentää ruokavalion ja liikunnan hyviä vaikutuksia.

Tyypin 2 diabeteksessa lääkehoidon tarkoitus on alentaa veren sokeri- eli glukoosipitoisuutta. Vaikutusmekanismeja on useita.

Potilaan oikeudet

Diabetesta sairastavalle tulee laatia terveydenhuoltolain mukainen hoitosuunnitelma. Potilas ja lääkäri sopivat hoitosuunnitelman sisällöstä yhdessä. Vastuu suunnitelman laatimisesta on hoitavalla lääkärillä kotikunnan perusterveydenhuollossa.

Lähteet

  1. Ilanne-Parikka P, Niskanen L, Rönnemaa T ja Saha M-T (2019). Diabeteskirja.
  2. Käypä hoito -suositus/tyypin 2 diabetes.
  3. diabetesliitto.fi (Päivitetty: 2.1.2020)
FI-NON-00412 3/2021