Pneumokokki

Mikä on pneumokokki-infektio?

Pneumokokki eli Streptococcus pneumoniae on bakteeri, joka voi aiheuttaa sinänsä harmittomia ylähengitystieinfektioita ja poskiontelo- ja välikorvatulehduksia. Sama bakteeri voi kuitenkin aiheuttaa myös vakavia, sairaalahoitoa vaativia tauteja, kuten aivokalvontulehduksen, keuhkokuumeen tai verenmyrkytyksen.

Pneumokokkia vastaan on olemassa erilaisia rokotteita

Kuten pneumokokkibakteereita, myös rokotteita on erilaisia. Eri rokotteet suojaavat eri bakteerityyppejä vastaan.

Erilaisia pneumokokkibakteereja tunnetaan yli 90. Kuitenkin näistä reilu parikymmentä aiheuttaa valtaosan taudeista.

Rokote suojaa vakavilta pneumokokki-infektioilta

Pneumokokkibakteerin aiheuttamia infektioita voidaan torjua rokotteilla. Pikkulapset ovat erityisen alttiita pneumokokkitaudeille, ja pneumokokkirokote kuuluukin alle 5-vuotiailla kansalliseen rokotusohjelmaan. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos suosittelee myös riskiryhmiin kuuluville pneumokokkirokotuksia, ja myös yli 65-vuotiaiden ottamista kansalliseen rokotusohjelmaan pohditaan. Iän myötä immuniteetti heikentyy, jolloin riski sairastua vakavaan pneumokokki-infektioon kasvaa.

Mikrobit leviävät useimmiten kosketustartuntana käsien kautta, joten infektioita voidaan yleisesti ehkäistä hyvällä käsihygienialla. Myös yskän ja aivastuksen peittäminen sekä käsien huolellinen puhdistus yskimisen ja aivastuksen jälkeen on tärkeää.

Pneumokokki-infektion oireet

Pneumokokki-infektion oireena on yleensä kuumeinen yleisinfektio tai paikallinen ylähengitystietulehdus. Pneumokokit voivat aiheuttaa myös vakavia infektioita, kuten keuhkokuumeen, verenmyrkytyksen tai aivokalvontulehduksen. Aikuisilla keuhkokuume on useimmiten (noin 80 %:lla) ensisijaisesti bakteerin aiheuttama, ja keuhkokuumeen yleisin aiheuttajabakteeri on pneumokokki. Se aiheuttaa keuhkokuumeista noin puolet.

Aikuisilla keuhkokuume on useimmiten (noin 80 %:lla) ensisijaisesti bakteerin aiheuttama, ja keuhkokuumeen yleisin aiheuttajabakteeri on pneumokokki.

Keuhkokuumetta on aina pidettävä vakavana yleisinfektiona. Tyypillisiä oireita ovat nopeasti nouseva kuume, kylki- tai vatsakipu sekä yskä ja hengenahdistus. Jos kuumeeseen liittyy hengityksen raskautta tai rintakipua, on hyvä hakeutua lääkäriin. Hengitysvaikeudet ovat mahdollisia, ja pneumokokki voi levitä muualle elimistöön, myös verenkiertoon. Verenkiertoon joutuessaan se voi aiheuttaa vakavia verenmyrkytyksiä. Verestä bakteeri voi levitä myös muualle kehoon ja aiheuttaa aivokalvotulehduksia, sydämen sisäkalvon tulehduksia sekä nivel- tai vatsakalvotulehduksia.

Aivokalvontulehdus voi aiheuttaa vakavia komplikaatioita, kuten kuulon heikkenemistä tai neurologisia häiriöitä.

Tietyt sairaudet saattavat altistaa pneumokokki-infektioille

Tietyt perussairaudet saattavat altistaa pneumokokki-infektiolle ja sen vakavalle tautimuodolle.
Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi

Myös yli 65-vuotiailla on lisääntynyt riski sairastua pneumokokkitauteihin. Iän myötä vastustuskyky heikkenee, mikä altistaa taudeille. Myös immuniteettiin vaikuttavien lääkkeiden käyttö voi altistaa pneumokokkitaudeille.

Pneumokokki-infektion hoito

Pneumokokki-infektioita voidaan hoitaa antibiooteilla. Vakavat pneumokokkitapaukset todetaan sairaalassa tutkimalla verikokeesta tai selkäydinnesteestä otetusta bakteeriviljelystä. Taudin vakavat muodot hoidetaan sairaalassa suonensisäisillä antibiooteilla.

Jälkitaudit ja seuraukset

Bakteeriperäisen keuhkokuumeen seurauksena voi kehittyä keuhkopaise tai märkäinen keuhkopussintulehdus. Erityisesti iäkkäillä bakteeriperäiseen keuhkokuumeeseen liittyy kuoleman riski. Aivokalvontulehdus voi vaurioittaa aivoja ja aiheuttaa pysyviä haittoja, kuten kuulovammoja, oppimisvaikeuksia ja epileptisiä kohtauksia. Verenmyrkytys puolestaan voi aiheuttaa vaikeissa tapauksissa mm. munuaisten tai keuhkojen vajaatoimintaa tai kuolion ala- tai yläraajaan. Jos vaikeasta septisestä sokista aiheutuu monielinvaurio, on kuoleman todennäköisyys suuri.

Miten yleinen pneumokokki-infektio on?

Vakavia pneumokokkitauteja todetaan Suomessa vuosittain noin 800 tapausta. Lievempiä tautimuotoja, kuten keuhkokuumetta ja pikkulasten korvatulehduksia, esiintyy moninkertaisesti enemmän.

Haluatko lisätietoa pneumokokin riskitekijöistä?

Usein kysytyt kysymykset

1

Mikä pneumokokki on?

Pneumokokki on bakteeri, joka yleensä aiheuttaa ylähengitystieinfektioita ja poskiontelo- ja välikorvatulehduksia. Pneumokokkibakteeri voi myös aiheuttaa vakavampia sairauksia, kuten aivokalvontulehduksen, keuhkokuumeen tai verenmyrkytyksen.

2

Kuinka yleinen pneumokokki on?

Vakavia pneumokokkitapauksia on Suomessa vuosittain noin 800. Lievempiä pneumokokkitautien muotoja esiintyy vuosittain moninkertaisesti.

3

Kuinka pneumokokkirokote toimii?

Pneumokokkirokotteilla voidaan ehkäistä pneumokokkibakteerin aiheuttamia infektioita. Pneumokokkibakteereja on yli 90, joten pneumokokkirokotteitakin on erilaisia ja ne antavat suojan eri bakteerityyppejä vastaan. Valtaosan pneumokokkotapauksista aiheuttavat reilut kaksikymmentä eri bakteerityyppiä.

4

Kenelle pneumokokki-rokotetta suositellaan?

Pneumokokkirokote kuuluu alle 5-vuotiailla kansalliseen rokotusohjelmaan ja rokotetta suositellaan myös riskiryhmiin kuuluville, kuten yli 65-vuotiaille. Pneumokokki-infektiolle saattavat altistaa myös jotkut perussairaudet, kuten diabetes, sydän- ja verisuonitaudit, keuhkoahtaumatauti, maksan ja munuaisten vajaatoiminta sekä immuunipuutostila.

Lähteet

  1. Rokotetutkimuskeskus
  2. Thl: Pneumokokki
  3. Thl: Yli 65-vuotiaiden pneumokokkirokotukset
  4. Duodecim/Terveyskirjasto: Keuhkokuume (pneumonia) aikuisella.
  5. Terveyskylä: Infektioiden ehkäisy ja hygienia
FI-NON-00421 02/2023