Keuhkosyöpä

Mikä on keuhkosyöpä?

Keuhkosyöpä tarkoittaa, että keuhkoissa on syöpäpesäke. Sairaus voi levitä myös muihin kehon osiin ja muodostaa etäpesäkkeitä, niin kutsuttuja metastaaseja. Keuhkosyöpä syntyy, kun keuhkoputken tai varsinaisen keuhkokudoksen solut muuttuvat pahanlaatuisiksi.

Yleisimmät keuhkosyövän tyypit ovat ei-pienisoluinen keuhkosyöpä ja pienisoluinen keuhkosyöpä. Valtaosa keuhkosyövistä on ei-pienisoluisia, ja sairastuneista vain joka viidennellä on pienisoluinen keuhkosyöpä. Ei-pienisoluinen keuhkosyöpä jaetaan omiin alatyyppeihinsä sen mukaan millaisesta solukosta syöpä on lähtöisin. Tavallisimmat tyypit ovat levyepiteelikarsinooma, adenokarsinooma ja suurisoluiset karsinoomat. Hoidon valintaan vaikuttaa olennaisesti syövän tyyppi.

On tärkeää muistaa, että keuhkosyöpään liittyvät erilaiset oireet ovat yleisiä, eivätkä ne välttämättä liity keuhkosyöpään. Keuhkosyöpä ei yleensä aiheuta oireita varhaisessa vaiheessa.

Jos olet huolissasi oireistasi, kannattaa asiasta keskustella terveydenhuollon ammattilaisen kanssa. Mahdollinen diagnoosi on tärkeää tehdä keuhkosyövän mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, sillä sairauden hoitotulokset ovat silloin parempia.

Röntgenkuva on otettava aina keuhkosyöpää epäiltäessä.

Keuhkosyöpä on maailman yleisin syöpä ja Suomessa se on syövistä kolmanneksi yleisin. Suomessa keuhkosyöpään sairastuu vuosittain noin 2 700 henkilöä.

Miehillä keuhkosyöpä aiheuttaa eniten syöpäkuolemia ja naisilla toiseksi eniten. Kaikkien keuhkosyöpätapausten viiden vuoden elossaolo-osuus on miehillä 13 prosenttia ja naisilla 20 prosenttia.

Tiesitkö että…

Kannattaa huomioida myös muut viime aikoina ilmenneet oireet, kuten yleinen sairauden tunne, väsymys, pitkäaikainen kuume, kipu ja poikkeavat laboratorioarvot (esimerkiksi alhaiset veriarvot, kohonnut verenpaine ja kohonneet kalsiumarvot).

Röntgenkuva on otettava aina keuhkosyöpää epäiltäessä

Tutkimuksia vaativia oireita voivat olla esimerkiksi

Kerro oireistasi lääkärille!

Suosittelemme lääkärikäyntiä, jos sinulla on jokin näistä oireista ja epäilet oireen johtuvan keuhkosyövästä. Hoitoon on tärkeä hakeutua ajoissa!

Lähteet

  1. Kaikkisyovasta.fi: Keuhkosyöpä
  2. Terveyskirjasto: Keuhkosyöpä
  3. Syöpärekisteri 2018. Suomen Syöpärekisteri.
  4. Kaypahoito.fi: Keuhkosyöpä
FI-NON-00321 03/2021