Reuma

Nivelreuma

Nivelreumaa sairastaa Suomessa noin 0,8 % aikuisista. Nivelreuma on pitkäaikaissairaus, joka on naisilla yleisempi kuin miehillä. On tärkeää tunnistaa sairaus mahdollisimman varhain ja hoitaa sitä tehokkaasti. Näin nivelreuman eteneminen voidaan pysäyttää suurella osalla siihen sairastuneista.

Oireet

Tyypillisin oire nivelreumassa on tulehtuneet nivelet, jotka saattavat olla turvonneita. Nivelet voivat olla arkoja, kun niitä koskettaa ja liikkuminen voi olla kivuliasta. Oireet kehittyvät usein melko hitaasti. Ensimmäisinä oireet ilmaantuvat pienissä ja keskisuurissa nivelissä, eli sormissa, kämmenissä, ranteissa, jalkaterissä tai varpaissa. Nivel saattaa aamulla herätessä tuntua jäykältä ja kankealta. On tutkittu, että sairauden syntyyn vaikuttavat perintötekijät ja tupakointi lisää sairastumisriskiä jopa kaksinkertaisesti.

Pienet ja keskisuuret nivelet oirehtivat yleensä ensimmäisinä.

Tutkimukset

Reumalääkäri tekee nivelreumadiagnoosin tekemänsä tutkimuksen perusteella. Lääkärin tutkimusmenetelmiä ovat muun muassa nivelten tunnustelu sormin sekä nivelten ultraääni. Jos halutaan nähdä mahdolliset jo syntyneet vauriot, täytyy käsistä ja jaloista ottaa vielä röntgenkuvat. Rintakehäkuva kuuluu myös näihin tutkimuksiin, kuten myös laboratoriokokeet. Verikokeissa katsotaan tulehdusarvoja sekä reumatekijöitä tai sitrulliinivasta-aineita.

Nivelreuman hoito

Hoidon tavoitteena on saada tulehdus sammutettua. Tästä käytetään nimitystä remissio. Nivelreumaa sairastavan olisi hyvä saada apua ja tukea monelta eri asiantuntijalta. Tällaisia asiantuntijoita voivat olla esimerkiksi fysioterapeutti, sosiaalityöntekijä ja jalkaterapeutti. On myös tärkeää, että sairastava itse sitoutuu omaan hoitoonsa pitkäjänteisesti. Terveillä elämäntavoilla, kuten liikunnalla, on positiivinen merkitys, ja ne toimivat osana kokonaisvaltaista hoitoa.

Reumaattinen tulehdus nostaa sydän- ja verisuonisairauksien riskiä, joten on tärkeä seurata veren rasva-arvoja ja verensokeria.

Lääkehoito

Nivelreuman hoito aloitetaan monilääkehoidolla eli useamman lääkkeen yhdistelmällä. Näihin lääkkeisiin kuuluvat metotreksaatti, sulfasalatsiini ja hydroksiklorokiini. Lisänä käytetään kortisonia sekä suun kautta että pistoksina tulehtuneisiin niveliin.

Jos nämä lääkkeet eivät hoidossa riitä, voidaan aloittaa biologinen lääkitys. Myös kipulääkkeitä voidaan käyttää tarpeen mukaan.

Lähteet

  1. Terveyskirjasto.fi: Nivelreuma
  2. Käypähoito.fi: Nivelreuma
  3. Terveyskylä.fi: Nivelreuma
FI-NON-00410 02/2023