HIV:n hoito ja lääkitys

Parantavaa hoitoa HIV-infektioon ei ole, mutta viruksen lisääntyminen ja eteneminen HIV-tartunnan viimeiseen vaiheeseen eli Aidsiin voidaan estää lääkehoidolla. Lääkitys aloitetaan heti infektion toteamisen jälkeen ja sitä ei missään vaiheessa lopeteta.

Nykyään käytetään eniten kolmen lääkkeen yhteishoitoa eli ns. HAART-hoitoa (highly active antiretroviral therapy). HI-viruksen hoitoon on käytettävissä jo 32 eri lääkettä, jotka kaikki ovat tarpeen, sillä tarttuneille voi kehittyä vastuskyky jollekin aineelle tai aiheutua haittoja tietyistä lääkkeistä.

HIV-lääkitys

Lääkityksen ansiosta HIV-positiivisena voi elää lähes normaalia elämää

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) eli immuunikato on HIV-infektion viimeinen vaihe ja vakava sairaus, joka altistaa vaikeille infektioille ja harvinaisille syöville. AIDS kehittyy hitaasti yleensä hoitamattoman HI-viruksen heikentäessä elimistön vastustuskykyä. Keskeisin ja tehokkain keino ehkäistä AIDSia on HIV-infektioon tarkoitettu viruslääkehoito.

Elämä HIV-infektion kanssa

Vaikka HIV-infektioon ei ole olemassa parantavaa lääkehoitoa, HIV-lääkityksen avulla pystytään nykyisellään erittäin tehokkaasti estämään viruksen eteneminen AIDS-vaiheeseen. Infektio voi tarttumisen jälkeen olla vuosia oireeton tai vähäoireinen ja lääkityksen ansiosta HIV-positiivisena voi elää lähes normaalia elämää. Infektio kuitenkin lisää riskiä moniin kroonisiin sairauksiin ja syöpiin. HIV-positiiviset voivat parantaa vastuskykyään infektion altistamille sairauksille terveellisillä elämäntavoilla, kuten oikealla ravinnolla, riittävällä liikunnalla ja tupakoimattomuudella. Nykyisten HIV-lääkkeiden ansiosta HIV-infektio ei juurikaan vaikuta elämän pituuteen ja todella harvoin johtaa kuolemaan.

Lähteet

  1. Duodecim/Terveyskirjasto (2019). AIDS (immuunikato).
  2. Väestöliitto (2020). HIV (Human immunodeficiency virus).
FI-NON-00429 11/2022

Lue lisää näistä ja muista ajankohtaisista teemoista

eye

Älä jää yksin HIV-infektion kanssa

25.11.2022

Älä jää yksin HIV-infektion kanssa Henkilöille, joilla on HIV-infektio, on tarjolla ammatillista keskusteluapua, neuvontaa sekä vertaistukea. Kuolenko pian, ja jos en, niin kuinka kauan ja minkälaista elämää voin elää? Voinko opiskella, tehdä työtä, seurustella tai perustaa perheen? Näitä ja monia muita kysymyksiä HI-viruksen saaneet usein pohtivat. Lue HIV-hoitajan roolista HIV-potilaan arjessa Kansanterveyden sivuilta. FI-NON-00894 11/2022

Hiv-positiivinen Emilia: ”Lääkitty hiv ei tartu”

31.01.2022

Hiv-positiivinen Emilia: ”Lääkitty hiv ei tartu” Lääkkeet estävät nykyisin hivin tarttumisen ja mahdollistavat sairastuneille tavallisen elämän. Vanhentunut tieto ja turhat ennakkoluulot elävät kuitenkin sitkeästi. Hiv-positiivinen Emilia kertoo hänen tarinansa. Lue tarina Kansanterveyden sivuilta. FI-NON-00745 01/2022