HIV:n hoito ja lääkitys

Parantavaa hoitoa HIV-infektioon ei ole, mutta viruksen lisääntyminen ja eteneminen HIV-tartunnan viimeiseen vaiheeseen eli Aidsiin voidaan estää lääkehoidolla. Lääkitys aloitetaan heti infektion toteamisen jälkeen ja sitä ei missään vaiheessa lopeteta.

Nykyään käytetään eniten kolmen lääkkeen yhteishoitoa eli ns. HAART-hoitoa (highly active antiretroviral therapy). HI-viruksen hoitoon on käytettävissä jo 32 eri lääkettä, jotka kaikki ovat tarpeen, sillä tarttuneille voi kehittyä vastuskyky jollekin aineelle tai aiheutua haittoja tietyistä lääkkeistä.

HIV-lääkitys

Lääkityksen ansiosta HIV-positiivisena voi elää lähes normaalia elämää

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) eli immuunikato on HIV-infektion viimeinen vaihe ja vakava sairaus, joka altistaa vaikeille infektioille ja harvinaisille syöville. AIDS kehittyy hitaasti yleensä hoitamattoman HI-viruksen heikentäessä elimistön vastustuskykyä. Keskeisin ja tehokkain keino ehkäistä AIDSia on HIV-infektioon tarkoitettu viruslääkehoito.

Elämä HIV-infektion kanssa

Vaikka HIV-infektioon ei ole olemassa parantavaa lääkehoitoa, HIV-lääkityksen avulla pystytään nykyisellään erittäin tehokkaasti estämään viruksen eteneminen AIDS-vaiheeseen. Infektio voi tarttumisen jälkeen olla vuosia oireeton tai vähäoireinen ja lääkityksen ansiosta HIV-positiivisena voi elää lähes normaalia elämää. Infektio kuitenkin lisää riskiä moniin kroonisiin sairauksiin ja syöpiin. HIV-positiiviset voivat parantaa vastuskykyään infektion altistamille sairauksille terveellisillä elämäntavoilla, kuten oikealla ravinnolla, riittävällä liikunnalla ja tupakoimattomuudella. Nykyisten HIV-lääkkeiden ansiosta HIV-infektio ei juurikaan vaikuta elämän pituuteen ja todella harvoin johtaa kuolemaan.

Lähteet

  1. Duodecim/Terveyskirjasto (2019). AIDS (immuunikato).
  2. Väestöliitto (2020). HIV (Human immunodeficiency virus).
FI-NON-00429 02/2021

Lue lisää näistä ja muista ajankohtaisista teemoista

Hiv-positiivinen Emilia: ”Lääkitty hiv ei tartu”

31.01.2022

Hiv-positiivinen Emilia: ”Lääkitty hiv ei tartu” Lääkkeet estävät nykyisin hivin tarttumisen ja mahdollistavat sairastuneille tavallisen elämän. Vanhentunut tieto ja turhat ennakkoluulot elävät kuitenkin sitkeästi. Hiv-positiivinen Emilia kertoo hänen tarinansa. Lue tarina Kansanterveyden sivuilta. FI-NON-00745 01/2022

Käy hiv-testissä, jos tartunta on mahdollinen

19.10.2021

Käy hiv-testissä, jos tartunta on mahdollinen Hiv:n varhaisella toteamisella ja lääkityksen aloituksella on valtavasti hyötyjä. Tartunnan saanut ei silloin koskaan sairastu tai saa oireita tartunnastaan. Lue infektiolääkäri Pia Kivelän haastattelu liittyen hiv:iin ja sen hoitoon Kansanterveyden sivuilta. Lisää hiv:sta ja sen hoidosta voit myös lukea täältä. FI-NON-00643 10/2021